Go/No Go ivm het weer

Om 17.00 is vastgesteld door de avondvierdaagsecommissie dat de avondvierdaagse vanavond WEL (GO!) doorgaat. We hebben op basis van drie verschillende weer-websites en andere vierdaagse organisaties deze beslissing genomen.

Mocht uw kind vandaag of de komende dagen niet mee (willen of kunnen) lopen, dan ontvang je donderdag alsnog je medaille. Lukt het niet de medaille op te halen dan kan deze bij de docent van de eigen klas worden opgehaald.

TIP ! In de goody bags van de kinderen zit een (regen) Poncho. Toch valt het aan te bevelen eigen regenkleding mee te nemen .